5. Drömlexikon A- Ö

Bada –  Duscha Tvätta sig ren.

Bank  – Spara på erfarenheter, hur man hanterar sin ekonomi.

Barn –  Det som växer och har mycket kvar att lära. Också den bekymmerslösa som  vara fri i nuet. Omogna sidor hos dej själv och andra.

Begravningen –  Önskan att bli av med något som man vill bli fri. Eller att ha gjort klart något gammalt för att kunna börja om. Något som har dött ger nya möjligheter.

Berg – Ett hinder. Står du på toppen har du lyckats. Klättrar – då är du på väg, ramla ner – ett misslyckande – framför dig – något du skall ta dej över.

Bibliotek – Där finns svar och kunskap. Söker du ett svar är det något outvecklat du söker. Böcker visar att man håller på att lära. Tillgång till förfluten kunskap.

Bil –  Vem kör? Kör du själv har du kontroll över situationen, (om du är en bilförare). Hur ser vägen ut som bilen kör på? Vad är det för bil. Bilen tar oss fram i livet.

Blomma  – kärlekssymbol för skönhet och liv. Knoppen är det outvecklade. Se färgen. Var du står känslomässigt – att vara i full blomning. Att vara precis rätt i livet kunskaps och utvecklingsmässigt.

Bojor –  Att vara bunden, sitta fast.

Bro –  Förenar två saker.

Brev  – Att ta emot information. Något besked som kommer, se vem det är ifrån. Något som kommer ifrån ditt omedvetna.

Båt  – Se storleken, båten är du. Var befinner sig båten i drömmen. Båtar åker på vatten, hur du hanterar och är i känslolivet, dina innersta känslor. Är det stormigt, lugnt, trångt, är du på djupt vatten.

Dans  – En frigörelse för att vara i rätt rytm.

Drunkna  – Känslorna tar över hand svårt att hantera en situation.

Dröm  – Att drömma att man drömmer visar att det finns något man inte vill, kan eller orkar se i verkligheten.

Eld  – Styrka, energi, bränna sig, göra ett misstag. ”leka med elden”, ge sig in i något man inte har kunskap om. Kreativ energi som ges. Starka känslor och passioner.

Falla  – att förlora något eller rädsla för att förlora, rädd för att genomföra något.

Fattig  – Något man önskar och vill, symboliserar sällan pengar. Att det kommer något positivt till dig.

Flyga  – Längtan att bli fri något problem. Var uppmärksam på hur du flyger, lätt, svårt, vågat, avspännt. Kan också finnas en önskan att fly undan något man inte vill ta tag i.

Foto  – Vill hålla distans till något. Vad finns på fotot, är det något gammalt du vill hålla kvar.

Fängelse  – Att vara berövad möjligheter. Inte komma ur något.

Födelse  – Något nytt som kommer och behöver mogna och växa.Påbörjan av något nytt.

Ruttet  – Något du vill bli fri för att börja om. Något som sakta håller på att försvinna.

Gift  – Vad är det som är direkt farligt för dig fysiskt eller psykiskt.

Gravid  – Önskan om att få en viss insikt eller förverkliga något. Man bär på det och det håller på att mogna fram.

Glasögon  – Vad är det du vill se, ska se.

Gråta  – Positivt, befriar sig ifrån något.

Gräs – Det som växer och frodas. Se hur det vårdas.

Smycken – Vill tillföra personligheten något.

Himmeln – Visar dina möjligheter och potentialer, oändliga rymder.

Hål – En passage till något. Ihåligheter är något skört, något som inte håller.

Jagad – Våra skuldkänslor, måsten och borden som jagar oss.( I jakten söker man något).

Naturkatastrofer –  Krafter som verkar till kraftfulla förändringar.

Klocka – Visar tiden.

Kläder  –  Visar oss i ett utifrån perspektiv hur vi ser oss själva i olika situationer. Hur sitter kläderna, färger, sommar eller vinterkläder. Hela eller trasiga kläder. Att ha för lite kläder kan visa att man inte vill vara det som förväntas av en i vissa situationer.

Knivar – Ofta hot eller fara.

Knut – Något man vill lösa. Det kan också hålla ihop.

Kors – Helheten man – kvinna. Martyrskap, att ta på sig andras problem och bördor.

Korsväg – Står inför ett val.

Krig – Osämja, att inte komma överens.

Landskap – Ger en större överblick av dej själv eller en situation. Iaktta vad som finns i landskapet, är du delaktig i det eller ej.

Ljus – Motsats till det mörka, som skrämmer. Kärleksfullt.

Lås – Stäng eller öppna något.

Medicin – Man behöver näring.

Museum – Där värdefulla saker sparas.

Måne – Det omedvetna.

Mörker – Det otäcka man vill glömma.

Naken – Söka renhet och sanning.

Natt – Det omedvetna där man inget vet eller ser.

Nyckel – Öppnar upp.

Ondska – Rädslor man har i livet, det som skrämmer och hotar tryggheten.

Orörlig – Sitter fast i något.

Packar – Vad packar du, Är det viktig kunskap du vill bära med dig. Vart vill du resa, komma ifrån eller till.

Penna – Något man önskar uttrycka.

Polis .- Vill ha rätt och ordning.

Present – En belöning.

Renovera – Vill få ordning på något som inte fungerar.

Sex – Söker ett mer tillfredsställande sexliv. Provar lustar.

Skola – Något man vill, eller behöver lära sig.

Skratta – Söker något positivare.

Sova – Smiter undan ett ansvar.

Städa – Att göra sig fri ifrån det gamla mönstret och göra rent. Leva i ett nytt perspektiv.

Sår – Positivt då det är något som kommer att läkas.

Teater – Att inte vara sig själv.

Träd – Vilket sorts träd, fruktträd är något man skördar av erfarenheten. En symbol för dej själv, själen, se på omgivningen. Ett stort eller litet träd visar på åldern.

Trädgård – Visar hur du mår själsligt. inombords. Vad finns i den.

Undervisa  -Skolan, elev som håller på att lära sig. Sidor du gömmer som du kan dela med andra. Något du vill förmedla som du har kunskap om.

Ägg  -Något ännu ofött på väg. Ny tillvaro i en situation på väg.Något som växer och mognar.

Äpple  – Hälsa, kunskap, äter du det eller inte – visar om du har det i situationen. Skördar du eller är det något som växer.

Ö – Känner dig ensam, positivt du bör lära känna dig själv.

Öken  -Tomt, torrt, längtan, finns ingen näring.